Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVREYİ KİRLETENLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU

İslâm hukukunun hukuk bilimine sunduğu mühim katkılardan biri de “Kusursuz Sorumluluk İlkesi=Sebep Sorumluluğu İlkesi”dir. Zira ilk dönem fıkıh/İslâm hukuku kaynaklarında doğrudan veya dolaylı olarak çevreyi kirletenlerin hukukî mesuliyetlerine ilişkin olarak birçok zarar örnekleri mevcuttur. İlk dönem fıkıh eserlerinde yer alan çevreyi kirletmeye yönelik olan zarar örnekleri ve oluşan zararın tazmin sorumluluğu, modern hukuk sistemlerinde ancak son zamanlarda kabul görmeye başlamıştır. Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı’nın (OECD) çevre hukukuna ilişkin olarak benimsediği, “Kirleten öder” prensibinin uluslararası ve ulusal metinlerde yer almaya başlaması ancak 26 Haziran 1972 tarihinde olmuştur. Bu önemli ilkenin açık anlamı şudur: Hakkaniyet ilkesi gereğince, doğrudan veya dolaylı olarak çevreyi kirleten kişiler, oluşan kirliliği -bir başka deyimle vuku bulan zararı- gidermekle yükümlüdür. Bu sebepten dolayı makale konusu oldukça güncel ve önemlidir. Çünkü gelişen sosyal ve iktisadî hayatta çevrenin kirletilmesine ilişkin olarak birçok kirletme ve zarar örneklerine şahit olmaktayız. Bu bağlamda, “Karşılaştırmalı Hukukta Çevreyi Kirletenlerin Hukukî Sorumluluğu” başlığı altında; çevre, kirletmek kavramının kapsamı/içeriği, mesuliyetin şartları, hasarın giderimi, zararın hesaplanması, giderimin biçimi, mala yönelik olarak oluşan zarar, menfaatlere verilen zarar, manevî zarar ve ispat külfeti meseleleri ele alınacaktır.Keywords
Karşılaştırmalı Hukuk, Çevre, Çevre Hakkı, Kirlilik, Zarar, Hukukî Sorumluluk

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri