Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PALEOLİTİK VE NEOLİTİK ÇAĞDA ORTA KIZILIRMAK HAVZASI

Bilindiği gibi nehirler veya genel tanımı ile suyolları, insan hayatı üzerinde önemli rol oynar. Hem geçmişte hem de günümüzde yerleşim merkezleri, tarım alanları ve nüfus potansiyeli akarsular ve dolayısı ile onların meydana getirdiği geçitler ve yollar çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan konumuzu oluşturan, Orta Kızılırmak Havzası büyük bir nehir ve onun kolları üzerindeki verimli topraklarda yer alır. Havza tarih öncesi çağların en başından itibaren yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Orta Kızılırmak Havzası’nın tarih öncesi çağlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sayesinde sadece havzanın değil İç Anadolu’nun tarih öncesi çağlarının da göreceli bir kronolojisi çıkarılabilmiştir. Orta Kızılırmak Havzası’nda iskân faaliyetlerinde bazı farklılıklara rastlanır. Havzanın Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir yörelerinde ilk iskân izlerine Paleolitik Çağ’da rastlanır. Bu illerde yapılan araştırmalarda Paleolitik Çağ yerleşmeleri ve buluntuları ile karşılaşılmıştır. Ancak Neolitik Çağa gelindiğinde ise Kayseri ve Nevşehir de bu dönem kesintisiz bir şekilde devam ederken Kırıkkale ve çevresinde kesintiye uğramaktadır.Keywords
Kızılırmak, Paleolitik, Neolitik, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri