Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


INCLUSIVE EDUCATION: INVESTIGATION OF PROGRAMS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT, BENEFITS, PROBLEMS AND EQUAL OPPORTUNITY

Eğitim kasıtlı kültürleme sürecidir. Bu süreç, gözünü yaşama açan her bireyin, doğuştan getirdiği yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak, içinde bulunduğu toplumda hayatını sürdürebilmesi için gerekli bilgi, beceri, alışkanlık, değer ve tutumları öğretir. Bu donanım, bireyin kendi yaşamının kontrolünü sağlamada, ihtiyaçlarını karşılamada ve toplumda ulaşabileceği bir statüye ulaşmasına yardımcı olur. Dolayısıyla birey, üretkenlik kazanarak, başkalarının yardımı olmaksızın sahip olduğu bilgi ve beceriler sayesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bireylerin üretken olması, başkalarına ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını karşılar hale gelmesi, toplumsal açıdan da istenen bir olgudur. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan engelli bireylere yönelik gerçekleşen kaynaştırma eğitimi, bireylerin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimleri açısından önemli gelmelere işaret ederken, aynı zamanda da bireylerin sosyalizasyonu ve toplumsal uyumuna olumlu katkılar sağlamaktadır. Eğitim, bireysel ilgi ve yeteneklerin gelişimini biyolojik sınırlara kadar geliştirme gücüne sahip olmasının yanında, bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlama açısından da önemli işlevlere sahiptir. Özel gereksinimleri olan kaynaştırma eğitimi öğrencilerinin ihtiyaçları, bireyselleştirilmiş eğitim programları sayesinde gerçekleştirilebilir. Kaynaştırma eğitimi henüz istenen yaygınlık düzeyine erişememiş olsa da, engelli bireyler için hayata açılan çok önemli bir kapı olma özelliğine sahiptir. Bu çalışma, alanyazın (literatür) taraması yapılarak kaynaştırma eğitimini, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini, engelli bireyler açısından yararları, karşılaşılan sorunlar, kaynaştırma eğitiminin fırsat eşitliğine katkıları ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarının kaynaştırma eğitimi açısından önemini kuramsal olarak elmayı amaçlayan bir çalışmadırKeywords
Engellilik, kaynaştırma eğitimi, eğitim programı, fırsat ve imkân eşitliği

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri