Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VAN/EDREMİT KİLİSESİ PROJE VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Van İli ve çevresi, İlk Çağlardan günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Değişik kültürlerin egemenliği altında kalan bölge özellikle Van Kalesi ve Eski Van şehri olmak üzere birçok yerleşim alanında dini, sivil ve askeri eserler inşa ederek bölgenin imarında önemli rol oynamıştır. Orta Çağda Van Bölgesi, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında kalmış, siyasi hoşgörü anlayışı içinde aynı ortamı paylaşan Müslüman ve Hıristiyanlar çok sayıda dini eser inşa etmiştir. Edremit Kilisesi, Van'ın Edremit İlçesi'nde yer almaktadır. Van şehir merkezine yaklaşık 18 km. uzaklıkta olan ve İpek Yolu’nun içerisinden geçtiği Edremit İlçesi, Van Gölü’nün güneyinde yer alır. Edremit’in yaklaşık iki kilometre güneyinde oldukça yüksek bir tepe üzerinde yer alan Kız Kalesi’nin güneybatısında düz bir alanda Edremit Kilisesi bulunmaktadır. Edremit Kilisesi’nin yapım tarihi ve mimarı hakkında herhangi bir yazılı belgeye rastlanmamıştır. Kilisenin XV. ya da XVI. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen formlu bir plana sahiptir. Kilisenin batı beden duvarında yer alan çift kanatlı ahşap bir kapı yardımıyla ana mekâna giriş sağlanır. Dikdörtgen formlu ana mekanın üzeri yuvarlak formlu doğu batı yönüne devam eden beşik tonoz ile örtülüdür. Kilisenin doğu cephesinde apsisin her iki yanında simetrik olarak düzenlenmiş tek katlı, yuvarlak beşik tonozlu iki pastoforion hücreleri yer almaktadır. Edremit Kilisesi’nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri uygulama ölçeğinde 2004 yılında Mimarlar Odası Van Şubesi başkanı Şahabettin Öztürk tarafından hazırlanmıştır. Edremit Kilisesi farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir coğrafyada, Osmanlı hoşgörüsünün içerisinde Hristiyan Ermenilerin bölgedeki sayısız örneklerinden biri olarak günümüze kadar ulaşmıştır.Keywords
Edremit Kilisesi, Tonoz, Pastoforion Hücresi, Onarım, Apsisi, Düz Toprak Dam.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri