Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TRABZONSPOR TARAFTARININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ: TRABZON ÖRNEĞİ

Yeni medyanın en önemli araçlarından biri de sosyal medyadır. Sosyal medya günümüzde; sanat, kültür, siyaset ve spor gibi alanlara da sirayet etmiştir. Sosyal medya sayesinde pek çok spor kulübünün taraftarı kendi takımları ve rakip takımlar hakkında bilgi edinmekte, kendi kişisel sosyal medya sayfası üzerinden görüntü ve fotoğraf paylaşmaktadır. Kimi zaman kendi içeriğini üreten ve dağıtan sosyal medya kullanıcıların yaşam memnuniyet düzeyleri, onların sosyal medya kullanımına etki edebilmektedir. İşte bu araştırma futbol kulübü taraftarlarının sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve yaşam memnuiyeti düzeyini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı çalışmaya 591 Trabzonspor taraftarı katılmıştır. Araştırma sonuçları; taraftarların yaşam mutluluk düzeylerin orta-yükseğe yakın düzeyde olduğu bulgulanmıştır. Taraftarların Trabzonspor’a verdikleri önem düzeyi arttıkça mutluluk düzeyleri de artış göstermektedir. Yine taraftarların mutluluk düzeyleri ile Trabzonspor’a verdikleri önem arasında paralellik görülmektedir.Keywords
Sosyal Medya, Yaşam Memnuniyeti, Trabzonspor

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri