Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PİERRE BOURDİEU’DA EPİSTEMOLOJİK BİR TAVIR OLARAK DÜŞÜNÜMSELLİK VE DİN SOSYOLOJİSİNE YANSIMALARI

21. yüzyılın son çeyreğinde özellikle Avrupa sosyolojisinde Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, mevcut sosyoloji geleneğine yapmış olduğu radikal eleştirilerle büyük ses getirmiştir. Toplumu praksis bilimiyle ele almaya çalışan Bourdieu, radikal şüphenin ustalarından biri olarak epistemolojik ve metodolojik bağlamda mevcut her türlü dualiteye karşı çıkmış ve tüm düaliteleri diyalektik bir ilişkiye tabi tutmuştur. Sosyolojik pratikler icra edilirken toplumsal olan her yerdedir sloganıyla sosyoloğun da toplumsal bir evrene ait olduğunu şiddetle savunmuştur. Bu doğrultuda hem sosyal, hem de entelektüel bir evreninin ürünü olan sosyolog, söz konusu bu evrenlerin sağduyularını, varsayımlarını, duygu ve düşünce kategorilerini araştırma nesnesine yansıtma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Epistemolojik bir tavır olarak düşünümselliğin benimsenmesi, söz konusu bu risklerin bertaraf edilmesini sağlayarak sosyolojik pratiğin daha nesnel bir nitelik kazanmasına olanak tanıyacaktır. Dolayısıyla araştırma nesnesinin inşası gerçekleşirken sürekli olarak nesnenin ve araştırmacının nesneyle olan ilişkisinin test edilmesi ve aynı zamanda araştırmacının bilimsel değerlendirme kategorilerinin farkında olunması gereklidir. Söz konusu bu çalışmada Bourdieu sosyolojisinin temel postülatı olan düşünümsellik olgusu üzerinde durulacaktır. Özellikle sosyoloji biliminin bir alt dalı olan din sosyolojisi alanında düşünümselliğin yansımalarına değinilecek ve bu yansımalar çerçevesinde Türk din sosyolojisi bilimi üzerinde sosyolojik çözümlemelerde bulunulacaktır.Keywords
Pierre Bourdieu, Düşünümsellik, Refleksivite, Epistemoloji, Din sosyolojisi, Türk Din Sosyolojisi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri