Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEVLETE BAĞIMLI İŞ SİSTEMİ UYGULAYICISI OLARAK TÜRKİYE VE GÜNEY KORE SENDİKAL AKTÖRLERİNDEN TÜRK-İŞ VE KCTU KARŞILAŞTIRILMASI

Karşılaştırmalı tarihsel kurumsalcılık geleneği içerisinde yer alan makro kurumsal yaklaşımlar, verimlilik kadar var olunan çevreye uyumu da önemser. Richard Whitley’in yapmış olduğu iş istemleri sınıflandırılması temel alındığında, sosyo-ekonomik gelişmiş bazı ülkelerin iş sistemlerinin olduğunu ve bu iş sistemlerine göre tüm sektör yapılarının şekillendirildiğini savunulmaktadır. Bu çalışmada, literatürde benzer iş sistemlerine sahip ve devlete bağımlı iş sistemi grubunda yer alan Türkiye ve Güney Kore’nin sendikal örgütlenmelerindeki baskın aktörler olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Güney Kore Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) karşılaştırılması yapılarak son yıllarda meydana gelen sendikal anlamdaki gelişmeler ve yenilikler karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.Keywords
Ulusal iş sistemi, devlete bağımlı iş sistemi, Sendika, Türk-iş, KCTU

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri