Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HALK MÜZİĞİ KORO DERSİ ALAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BU DERSE KARŞI TUTUMLARININ CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sosyal gelişim merkezinde engelli insanların halk müziği koro dersine karşı tutumları, derse ilgileri, katılımları, ve müziğe karşı bakış açılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma Sakarya ili Sosyal Gelişim Merkezi çalışma evreni olarak seçilerek yürütülmüştür. Seçkisiz örnekleme ile on öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada gerekli uzman görüşleri alınarak veri toplama aracı geliştirilmiştir. Ölçeğe ilişkin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Gerekli güvenirlik analizlerinden sonra da uygulamaya geçilmiştir. Araştırma genelinde öğrencilerin halk müziği koro dersine karşı tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Müzik, Ders, Engelli Öğrenciler, Koro, Halk Müziği

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri