Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOVYET RUSYA’NIN KORENİZATSİYA (YERELLEŞTİRME) KAPSAMINDA UYGULADIĞI DİL POLİTİKALARI: ORTA ASYA ÖRNEĞİ

Siyasi iktidarların politikalarında kritik bir araç olarak görev alan dil, Sovyetlerin iktidara gelmesi ile beraber uygulamaya koydukları politikalarda da başroldedir. Bu kapsamda uygulanan milliyetler politikası, korenizatsiya (yerelleştirme) ve Latin Alfabesine geçiş sürecini içermektedir. Diğer Rus olmayan bölgelerde olduğu gibi Orta Asya ülkelerinde de yürürlüğe giren bu politikalar ile bölgesel anlamda kültürel eşitsizliklerin giderilmesi, bölge dillerinin desteklenmesi ve Rus olmayan cumhuriyetlerdeki halkların temsilcilerine hükümette ve sendikalarda pozisyon verilmesi gibi uygulamalara geçilir. Ana dilde eğitimin kolaylaştırılması ve okuryazarlığın artırılması için Orta Asya ülkelerinde Arap alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci uygulanır. Bolşeviklerin beklediği gelişmeler kısmi olarak gözlense de fitili yakılan dil olgusu, Rus olmayan toplulukların milli benliklerini ateşleyen bir süreci başlatır. Zamanla, bölgesel halkların korenizatsiya politikasının kendi talepleri doğrultusunda güncellenmesine dair girişimleri üzerine Stalin bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kalır. Bu çalışmada korenizatsiya politikası ve Latin alfabesine geçiş süreci, Orta Asya ülkeleri özelinde incelenmekte, ilgili politikaların etkileri ve doğurduğu sonuçlar dil özelinde mercek altına alınmaktadır.Keywords
Korenizatsiya, Yerelleştirme, Dil Politikaları, Sovyet Rusya, Orta Asya

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri