Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HISTORY AND CULTURE-THEMED (!) KALEHAN ECDAT PARK

Kentsel yaşam kalitesinin artırılabilmesi için kentsel çevreler içerisinde insanlara kullanabilecekleri çeşitli aktif ve pasif rekreasyon olanaklarının sunulması önemlidir. Farklı aktif ve pasif rekreasyon olanaklarını içinde barındıran tema parklar, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunurlar. Tema parklar insanların boş vakitlerinde eğlenebilmeleri için bir konu etrafında şekillenen aktivitelerin gerçekleştirildiği mekanlardır. Tarih ve kültür temalı parklarda ise değişik kültür ve tarihler tema olarak belirlenmiştir. Bu parklar önemli ekonomik getiriler sağlayan işletmelerdir. İnsanların vakitlerini dolduracak deneyim satın aldıkları tüketim mekanlarıdır. Bu sebeple tarih ve kültür temalı parklarda konu edinilen kültür ve dönem herkesin tüketebileceği şekilde sığlaştırılır ve imgeleştirilir. Pazarlanan bir nesne olarak mekan dikkat çekmesi için aşırılıklar, hayali unsurlar ile bezenmiş; tarih ve kültür herkese hitap etmesi için sığlaştırılmıştır. Dolayısıyla yaratılan bu mekan artık tanıtılmak istenen kültür ve tarihe göndermede bulunmamaktadır. Temsil ettiği şeyin içi boşaltılarak yaratılan alternatif gerçeklikte söz konusu tema parkını bir simülasyona dönüşmüştür. Bu çalışmanın amacı tarih ve kültür temalı parklarda tespit edilen kimlik sorunları bağlamında Kalehan Ecdat Parkı analiz edilmesi ve Tema park kavramının Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi göz önüne alınarak öneriler geliştirmektir.Keywords
Tema Park, Tarih-Kültür Temalı Parklar, Kalehan Ecdat Parkı, Postmodernizm, Simülasyon

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri