Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÖRME ENGELLİLERİN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARI

Görme engelliliği, dünyadaki yetişkinlerde düşük yaşam kalitesi ve artan bağımlılıkla ilişkili ciddi sosyal ve ekonomik etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma, görme engelli kişilerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları tespit etmek, soruna dikkat çekmek ve başka çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma retrospektif kohort bir araştırmadır. Gümüşhane’de tek hastane olan devlet hastanesine 5 yıllık sürede başvuran tüm hastalar araştırmaya dahil edilmiştir. Görme engeli “engelli raporları” taranarak ve klinik verilere dayanılarak tespit edilen 1325 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen tüm veriler bilgisayara kaydedilmiştir. Veriler bilgisayarda bir istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Görme engellilerin çoğunluğu (% 46,6) okuma yazma bilmiyordu. Görme engellilerin büyük çoğunluğu (% 90,5) çalışmazken, % 6,5'i emekli idi, % 1,3'ü özel sektörde ve % 1,2'si kamu sektöründe çalışıyordu. Görme engellilerin sadece% 24,9'u engelli yardım ödemesi alırken, engellilerin sadece% 32,4'ü engelli maaşı alıyordu. Bu bulgular engelli insanların kendilerine tanınan haklardan yeterince faydalanmadığını ve daha fazla sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu nedenle ulusal bir engellilik politikası ve eylem planı oluşturulmalı ve kamuoyu bilinci artırılmalıdır.Keywords
Engellilik, Görme Engelli, Körlük, Sosyo-ekonomik Sorunlar, Engelli Maaşı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri