Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERNİTE VE AYDINLANMA ELEŞTİRİLERİNDE SINIFSAL AYRIMLAR

Tarih içinde sınıf çatışmaları yalnızca ekonomik yöndeki ilişki biçimlerini değil, tarih ve toplum felsefelerini de içine almaktadır. Tarih ve toplum felsefeleri öncelikle içinden çıktıkları toplumsal yapıdaki sınıf çatışmaları bağlamında şekillenmektedir. Modernite, burjuva sınıfının bir dünya görüşü olarak 18. yüzyıldan sonra toplumsal yapının kurumsallaşmış ilişki biçimlerini içine alan bir değişim sürecidir. Aydınlanma düşüncesi, modernite olgusunun felsefi içeriğini oluşturmaktadır. Günümüzde modernite ve Aydınlanma felsefesine yönelik eleştiriler ise başlıca üç sınıfsal kaynaktan beslenmektedir. Birinci olarak, Fransız ve Sanayi Devrimleriyle birlikte toplumsal konumlarını yitirmiş eski feodal sınıflar modernite olgusuna karşı çıkmaktadırlar. Derebeylik ve dinsel aristokrasilerden gelen eleştiriler, Aydınlanma düşüncesinin insan aklını ve olgusallığı öne çıkaran yöntem anlayışına karşı gelişmiştir. İkinci olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra neoliberalizm ve küreselleşme süreciyle eşzamanlı olarak gelişen, moderniteye yönelik postmodern eleştiriler söz konusudur. Postmodernizm, akılcılık ve olgusallığa yönelik yıkıcı eleştirilerinin yanında, emekçi sınıfların iktidarını öngören sosyalizm gibi kuramsal yaklaşımları da reddetmektedir. Son olarak Frankfurt Okulu’nun Aydınlanma ve moderniteye dönük eleştirileri bulunmaktadır. Frankfurt Okulu, süreç içinde kuramsal değişimler geçirmiş olsa da, 20. yüzyılın başında Marksist teorisyenlerce kurulmuş, Batı medeniyetinin ve burjuva toplumunun radikal ve geniş kapsamlı eleştirisini sunan bir felsefe ve sosyoloji ekolüdür. Bu makalede günümüzdeki modernite ve Aydınlama eleştirilerinin sınıfsal bir zeminde karşılaştırılması amaçlanmıştır.Keywords
Toplumsal Değişme, Modernite, Postmodernizm, Tarihsel Materyalizm, Aydınlanma Felsefesi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri