Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BUHÛRİZÂDE MUSTAFA ITRİ‘YE AİT AĞIR SEMÂÎ FORMUNDAKİ ESERLERİN ARÛZ-USÛL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Türk Musikisinde klâsik ekolün zirvesi olarak kabul edilen Buhûrîzâde Mustafa Itrî 17. yüzyılın en önemli bestekârıdır. Kendisinden sonra gelen tüm bestekârları yarattığı ekol ile etkisi altına almış, beste teknik ve çeşitliliği açısından sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki dönemlerin de repertuarlarının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Bu çalışmada Itrî’ye ait Ağır Semâi formundaki 6 eserin güftelerinin arûz-usûl ilişkisi yönünden nasıl bir dağılım oluşturduğu incelenmiştir. İnceleme için eserlerin 1.mısraı notaları ile birlikte yeniden yazılarak, güfteler usûl ve vezin şablonlarına heceler halinde yerleştirilmiştir. Böylece Itrî’nin Ağır Semâî formundaki eserlerinden arûz-usûl ilişkisini nasıl kullandığı analiz edilerek besteleme tekniği hakkında birtakım veriler elde edilmiştir.Keywords
Arûz-usûl İlişkisi, Ağır Semâî Formu, Buhûrîzâde Mustafa Itrî

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri