Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KİLİS’TE KENTLEŞME

Türkiye, hızlı ve dinamik bir değişim sürecinden geçmekte ve hızlı kalkınma ile çevrenin korunması arasında dengeyi sağlamakta güçlük çekmektedir. Hızlı ekonomik büyüme sonucunda, sosyal ve kültürel olarak gelişme seyri içinde olan Türkiye’de arazi kullanım şekilleri de hızlı bir değişim göstermektedir. Belli bir alanda bu değişimlerin izlenmesi ve boyutunun kısa sürede belirlenmesi, ileride olabilecek sorunların önceden tespiti ve önlem alınması açısından önemlidir. Bu konuda, uzaktan algılama teknolojisi önemli kolaylıklar sağlamakta ve sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kilis’in alansal gelişimi ile gelişiminin yönünü belirlemek ve arazi örtüsünde genel olarak ne gibi değişimler olmuştur? Sorusunun cevabı aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda farklı yıllara ait uydu görüntüleri (Landsat) ve yazılımlar kullanılmıştır. Böylece şehrin alansal gelişimi ile yakın çevresinin arazi kullanımında meydana gelen değişimler ve gelişim yönü tespit edilerek, Kilis’te şehirleşme-doğal ortam unsurları ve planlama arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu bildirinin önemli amaçlarından birisi, Kilis ilinde arazi örtüsünün zamansal değişiminin ne kadar planlı olduğunun analizidir. Çalışmada elde edilen bulgular Kilis kentinin bilhassa 2000’li yıllar sonrasında önemli gelişmeler gösterdiği sonucunu vermektedir. Bu gelişmenin pek planlı olmadığı görülmektedir. Zira 2000’li yıllardan sonra kurulan bazı mahallelerin plansız geliştiği ve altyapı problemleri ile karşı karşıya kaldığı gözlenmektedir. 2011 yılında Kilis’te meydana gelen sel felaketi, bu kentte bilhassa altyapı sorununun olduğuna işarettir. Aynı zamanda Kentsel gelişmenin dere yatağına doğru olması burada planlama yapılırken doğal afet kriterinin pek dikkate alınmadığını göstermektedir.Keywords
Kilis, Doğal Afetler, Kentsel Gelişim.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri