Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MARDİN SANCAĞINDA MÜLKİ VE ASKERİ MEMURLARIN GÖREV SUİSTİMALLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1900-1920)

Mardin idari statüsü olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından Cumhuriyete kadar uzanan süreçte Diyarbekir Vilayetine bağlı bir sancaktır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Devrinde merkeziyetçiliği modern anlamda artıracak düzenlemeler mülki ve askeri alana da yansımıştır. İdari teşkilattaki değişim yeni memurlukların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Çıkartılan kanunlarla memurların görev ve sorumlulukları ayrı ayrı belirlenmiştir. Tüm İmparatorlukta tayin edilen memurlardan görevini hakkıyla ifa edenler olduğu gibi görev suiistimaline giden memurlar da oldukça fazlaydı. Bu çalışmada 20. yüzyılın başlarında Mardin sancak merkezi ile sancağa bağlı Cizre, Midyat, Nusaybin ve Savur kazalarında görev ifa eden mülki ve askeri memurların kanunlara aykırı mahiyette yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet gibi memuriyetle bağdaşmayacak davranışlar sergilemelerine dair muhtelif görev suistimalleri değerlendirmek amaçlanmıştır.Keywords
Mardin Sancağı, Mülki, Askeri, Memur, Tahkikat.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri