Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN AKRAN DESTEĞİYLE OKULA UYUM SÜRECİ: Bir eylem Araştırması

Bu çalışmanın amacı, Suriyeli ortaokul öğrencilerinin akran desteğine dayalı uyum etkinlikleri sayesinde okula uyum süreçlerinin geliştirilmesi ile Suriyeli ve Türk öğrencilerin bu uygulama sürecine yönelik düşüncelerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması desenine göre yürütülen çalışmada veriler, yapılandırılmış açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Çalışma grubu 2018-2019 öğretim yılı, birinci döneminde Ankara ilinde resmi bir ortaokula devam etmekte olan 8 Suriyeli ve 8 Türk öğrenciden oluşmaktadır. Uygulama öncesinde, akran desteğine dayalı uyum etkinliklerinin neler olduğu öğrencilere bildirilmiş ve öğrencilerin iki hafta süre ile uygulamaya katılmaları beklenmiştir. Uygulama tamamlandığında tüm öğrencilere açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen verilere göre Suriyeli öğrenciler uyum etkinlikleri sırasında en çok; kendilerini ifade etmekte, arkadaşlığı başlatmakta ve devam ettirmekte güçlük çekmiştir. Türk öğrenciler ise; dil sorunu, Suriyeli öğrencinin çekingen olması, diğer öğrencilerin tepkileri konularında zorlanmıştır. Suriyeli öğrencileri destekleyen durumlar; Türk öğrencilerin onların yanında olması, diğer öğrencilere karşı onları desteklemesi ve katıldıkları etkinliklerde bir arada olmalarıdır. Türk öğrencileri destekleyici durumlar ise; ilişkiyi sürdürme konusunda ısrarcı olma ve ailelerinden destek almalarıdır. Hem Suriyeli hem de Türk öğrenciler akran desteğine dayalı uyum etkinliklerine katıldıkları için mutludur.Keywords
Akran desteği, Uyum etkinlikleri, Suriyeli öğrenciler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri