Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE ULUSAL YETERLİLİKLERE DAYALI BİR ÇEVİRMEN SERTİFİKASYON SİSTEMİNE DOĞRU: SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından koordine edilen ulusal mesleki yeterlilik sistemi çerçevesinde, farklı meslek grupları veya çalışma alanlarına ait mesleki yeterliliklere dayanan belgelendirme/sertifikasyon faaliyetlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Ulusal yeterlilik sisteminde üç temel aşamadan oluşan bir çalışma programı yürütülür: ulusal meslek standartlarının oluşturulması, ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, yeterliliklerle uyumlu ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi. Bu bağlamda çevirmenlik mesleği ile ilgili çalışmalar 2012 yılında başlamıştır. Ulusal meslek standardı bir mesleğin başarı ile yapılabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri, tavır ve tutumlardan oluşan asgari kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Çevirmen Ulusal Meslek Standardı (Seviye 6) 2013 yılında Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ulusal yeterlilikler ise meslek standartları temel alınarak hazırlanan ve mesleği icra etmek için gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin değerlendirilebilmesi için kullanılacak olan ölçme ve değerlendirme süreçlerini kapsamlı bir biçimde açıklayan belgelerdir. Ulusal yeterliliklerin esaslarının bir araya toplanması ile ulusal yeterlilik çerçeveleri oluşturulmaktadır. Bu çerçevelerin oluşturulmasında Hayat Boyu Öğrenme İçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi temel alınmaktadır. Altı farklı çeviri alanı için mesleki yeterliliklerin yazımı tamamlanmış, ancak İşaret Dili Çevirmeni Yeterliliği dışındaki yeterlilikler henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. Sürecin son aşaması olan ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme/sertifikasyon, yeterliliklere uygun olarak yapılacak olup, henüz bu konuda çevirmenlik için bir uygulama söz konusu değildir. Yalnızca belgelendirme kurumlarının taşıması gereken genel şartlar ve koşullar, ilgili yasal mevzuatta belirtildiği ölçüde bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ulusal mesleki yeterlilik sistemi oluşturulması amacıyla MYK tarafından yürütülmekte olan çalışmalara 2011 yılında dâhil edilen çevirmenlik mesleği için yeterlilik sistemine ilişkin sürecin nasıl işlediğini ortaya koymaktır.Keywords
Ulusal mesleki yeterlilik sistemi, çevirmenlik, mesleki yeterlilikler, belgelendirme

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri