Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE'DE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ VE PLANLI DÖNEMDE FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ

20 inci yüzyıl başlarında dünyayı önemli ölçüde etkileyen dünya savaşları ve evrensel düzeyde yaşanan 1929 İktisadi Krizi faiz oranlarını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Savaştaki ülkeler ordularını finanse etmek için, savaş sonrası ise yıkılan ülkelerini yeniden yapılandırmak için krediye ihtiyaç duyması faiz oranlarını etkilemiştir. Bu çalkantılı dönemin mirasını devralan Türkiye'de yeni kurulan Cumhuriyetin finansman ihtiyaçları, inceleyeceğimiz dönem olan çok partili dönem ve planlı dönemde de etkilerini göstermiştir. Ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda para politikasına dikkatle yaklaşılırken, dış kaynaklardan beklentiler gerçekleşmemiş ve Merkez Bankası rezervleri kullanılmıştır. 1950-1960 sürecinde yaşanan programsız ve sürdürülmez büyüme döneminden sonra ekonominin bir plana bağlanması fikri genel kabul alırken bu düşünce 1961 Anayasası'nda da yer almıştır. Merkez Bankası’na faiz alanında ciddi yetkiler sağlanmış ve temel belirleyici aktör haline getirilmiştir. Türkiye’de sermaye eksikliği ve kredilerin kıt olması, çarpık sektörel gelişme eğilimleri, popülist politikalar, sermaye piyasasının gelişmemiş olması, faiz oranlarını etkileyen en önemli faktörlerden olmuştur. Planlı dönemde belirgin bir faiz politikasının olmadığı, faiz oranlarının kısa vadeli oranlarda yükselme trendinde olduğu, uzun vadeli oranlarda daha yumuşak da olsa bir artış trendinin olduğu görülmüştür.Keywords
Finans tarihi, Bankacılık, Merkez Bankası, Faiz.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri