Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSTANBUL’DA BATILILAŞMA ETKİSİNDEKİ OSMANLI YAZLIK SARAYLARININ İÇ MEKÂN İNCELEMESİ: KÜÇÜKSU KASRI

Osmanlı tarihinde 18. yüzyılda başlayan batılılaşma süreci 19. yüzyılda da sultan ve yöneticilerin inisiyatifiyle sürdürülerek hızlandırılmıştır. Diplomatik ve toplumsal çalkantıların yaşandığı Osmanlı tarihinin bu uzun yüzyılında bütün kurumları ile batılılaşma yolunda çaba sarf eden ve devleti bir arada tutmaya çalışan bir anlayış, askeri alanda ıslahatlar yaparak yeni bir ordu ortaya çıkarmıştı. Bu ordunun oluşumu için başvurulan batılı uzmanlar da sadece orduya değil toplumsal hayata nüfuz eden reformlara da öncülük etmişlerdir. Eğitim, sağlık ve toplumsal yaşam düzenini etkileyecek reformlar hayata geçirilirken bütün bu alanların cereyan edeceği yeni yapı tipleri ortaya çıkarak mimari ve iç mekânlar da batılı etkilere açık hale gelmiştir. Klasik dönemini idrak eden Osmanlı mimarisi batılı, yoğun süslemeli eğilimlerden etkilenmiştir. Yine bu yüzyılda Hassa Mimarlar Ocağı kapatılarak Osmanlı mimarisinde yabancı mimarların dönemi ile yeni yapı programları ve üslupları, Osmanlı coğrafyasında inşa edilmeye başlamıştır. Bu çalışmada Osmanlı’nın bu uzun yüzyılında batıya dönen yüzü ve Payitaht İstanbul’un mekânsal dönüşümü incelenmektedir. Çalışmanın devamında ise dönemin mimari eğilimleri, Fransız asıllı bir dekoratörün Osmanlı’nın önemli iç mekânlarını düzenleme girişimi ve 19. yüzyıl iç mekân tarihinin önemli bir yapısı Küçüksu Kasrı üzerine odaklanmaktadır.Keywords
Batılılaşma, Osmanlı, İç Mimarlık.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri