Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1834 TARİHLİ BURDUR KAZASI NÜFUS DEFTERİNE GÖRE BURDUR ŞEHRİNİN NÜFUSU

Osmanlı Devleti’nde erken dönemlerden itibaren ülkenin ekonomik ve beşeri kaynaklarını tespit etmek amacıyla tahrir adı verilen kayıtlar tutulmuştur. Türkiye’deki arşiv ve kütüphanelerde çok sayıda tahrir kayıtlarına rastlamak mümkündür. Tahrir türlerinden biri de “NFS.d.” kodlu defter fonunda bulunan nüfus defterleridir. Nüfus defterlerinde; yerleşmelerde ikamet eden tüm erkek nüfusun adı, lakabı, mesleği, baba adı, baba mesleği, eşkali, yaşları, engel durumları, askerliğe dair durumları ve gerçekleştirdikleri göç hareketlerine dair bilgiler kaydedilmiştir. “NFS.d.” kodlu, 3248 numaralı Burdur Kazası nüfus defteri makalenin temel kaynağıdır. Makale, 1834 yılına ait Burdur Kazası nüfus defterinden, Burdur şehrine ait olan demografik verilerin, nüfus coğrafyası ilkeleriyle analiz edilmesi yoluyla hazırlanmış bir tarihi coğrafya çalışmasıdır. Makalenin amacı, tarihi bilgi ve belgelerin modern yöntemler kullanılarak işlenmesi yoluyla Burdur şehrinin 1834 yılındaki nüfusuna ışık tutmaktır. Konya Eyaleti altında yer alan Hamid Sancağı’na bağlı Burdur Kazası mahalleleri Burdur şehri olarak ele alınmıştır. Bu dönemde şehir, 17’si Müslümanlara, 2’si gayrimüslimlere ait, 19 mahalleden oluşmaktadır. Şehir nüfusu toplam 5.765 kişiden oluşmaktadır. Makalede; şehirdeki erkek nüfusun mahallelere göre dağılışı, dini-etnik yapısı, yaş gruplarına dağılışı, şehirde gerçekleşen doğum ve ölümler ile nüfusun eğitim durumu incelenmiştir. Ayrıca şehre doğru ve şehirden hareketle gerçekleşen nüfus hareketleri de değerlendirilmiştir.Keywords
Burdur Şehri, Nüfus, Nüfusun Dağılışı, Tarihi Coğrafya

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri