Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEKİ HAYATTAKİ İÇ İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ

Beden dili, insanlar arası iletişimde en önemli unsurlardan biridir. Mesleki hayatta da gerek iç ve gerekse dış çevrelerle sağlıklı, etkin iletişim kurabilmek için beden dilinin doğru ve yeterli kullanılması gerekmektedir. Beden diliyle desteklenmeyen sözel iletişim kişilerarası ilişkilerde yanlış anlamalarına sebebiyet verebilmektedir. Sözel (yazılı-sözlü) ve sözel olmayan iletişim unsurlarının birbirini tamamlayan-destekleyen bir şekilde kullanılabilmesi, iç ve dış çevreleriyle çeşitli ilişkilerde bulunan meslek mensuplarının mesleki yetkinliklerinde önemli bir paya sahiptir. Bu çalışmada beden dilinin sözel iletişimi tamamlayan bir iletişim unsuru olarak mesleki hayattaki iç iletişimde önemi ele alınmıştır.Keywords
İç İletişim, Mesleki Hayat, Beden Dili

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri