Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE MULTİDİSİPLİNER EKİP ÇALIŞMASINDA SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ

Onkoloji hastalarının sağaltımında yalnızca kemoterapi, radyoterapi, cerrahi müdahale gibi tıbbi tedavi protokolleri yeterli olmamaktadır. Onkolojik hastalıkların tedavisi, hastayı ve sorunlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bütüncül bir biçimde ele alan, onkoloji uzmanı hekimler, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler, psikologlardan oluşan multidisipliner ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Onkoloji alanında sosyal hizmet uzmanının multidisipliner ekip içerisindeki rol ve sorumluluğu, tıbbi tedavi ve psikososyal destek ekibinin bir üyesi olarak bütüncül tedavi, araştırma ve psikoeğitim konularında ekip çalışmalarına katılmaktır. Sosyal hizmet uzmanının onkoloji hastalarına ve ailelerine, kuruma, topluma, ekip çalışması ve işbirliğine, kayıt tutma ve belgelemeye, mesleki gelişim ve yetişmeye yönelik görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı hasta ve ailesine yönelik birey ve aile danışmanlığı, destek grupları gibi psikososyal müdahaleler gerçekleştirirken bir yandan da hastanın psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde destek vererek hastaların sosyal işlevselliğini yeniden kazandırıcı uygulamalarda bulunur. Derleme olarak hazırlanan bu makalede onkoloji hastalarının karşılaştıkları psikososyal sorunlar, onkolojik tedavide bütüncül yaklaşım ve multidisipliner ekip çalışmasının önemi ile multidisipliner ekip içerisinde sosyal hizmet uzmanlarına düşen rol ve sorumluluklar hakkında okuyucuya bilgi verilmesi amaçlanmıştır.Keywords
Onkoloji, Multidisipliner Ekip Çalışması, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri