Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN KÜLTÜREL YETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Turist rehberliği, belirli bir turistik faaliyetteki tüm aktörler arasında gerçekleşen işbirliğidir. Grubun uyumu, örgütün başarısı ve koordinasyon büyük ölçüde iletişimsel çabalara bağlıdır. Sürecin en önemli parçalarından biri ise turist rehberidir. Turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati için bir turist rehberinin çeşitli yetkinliklerine ihtiyaç vardır. Grup paket turlarında kültür elçileri olarak turist rehberleri birden fazla rol almakta ve turistlerle yakın etkileşim halinde bulunmaktadırlar. Bir tur süresince, turist rehberlerinin performansı ve memnuniyeti turistin ruh halini, turist beklentilerini, seyahat acentalarının izlenimlerini, şirket itibarını ve hizmet kalitesini etkilemektedir. Ayrıca, turist rehberleri farklı kültürlerden gelen turistlerle ilgilendiği için turistler ve turist rehberleri arasındaki etkileşimler turizm deneyiminin başarısı veya başarısızlığı konusunda oldukça önemlidir. Bu bağlamda, turist rehberlerinin kültürel yetkinliği önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, profesyonel tur rehberlerinin becerilerinden biri olan kültürel yetkinliğinin değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak internet ortamında 15 turist rehberinden veri toplanmıştır. Veriler, online olarak rehber odaları ve rehberlerin üye olduğu çeşitli siteler aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, metin içinde tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir araştırma tekniği olan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kültürel yetkinlikte farklı kültürlere duyarlılığın, bilgi sahibi olmanın ve iletişim becerilerin önemli olduğu görülmüştür.Keywords
Turist Rehberi, Kültürel Yetkinlik, Grup Paket Tur.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri