Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERN KIRGIZ EDEBİYATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE BİR TASNİF DENEMESİ

Modern Kırgız edebiyatı 1920’li yıllarda Sovyet edebiyatının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve Sovyet edebiyatını şekillendiren Sosyalist realizme bağlı kalarak varlığını sürdürmüştür. II. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında söz konusu durum Sovyet öğretileriyle daha da perçinlenmiştir. 1960 ve 1970’li yıllar SSCB’nin gerek idari ve gerekse ekonomik refah seviyesinin yükselmesi bakımından zirveye ulaştığı yıllar olarak kabul edilmektedir. Kırgız edebiyatbilimciler ve eleştirmenler de Sovyet Kırgızistan’ının savaş sonrasındaki 10 yıllık süreçte SSCB’deki değişimin bir parçağı olduğunu, sosyo-ekonomik açıdan geliştiğini, Kırgız kültürünün önemli bir kalkınma yaşadığını, böylece kültürel gelişim açısından yeni bir seviyeye ulaşıldığını ifade etmektedir. Ancak 1980-1985 arası SSCB farklı bir atmosfer içine girmiş, gelişen ve değişen dünyanın gerisinde kalmaya başlamıştır. Yeniden yapılanmanın başladığı 1985 yılı ve sonrasında demokratikleşme çabaları başarısız olmuş ve mevcut kriz derinleşmiştir. 1980’li yıllarda Cengiz Aytmatov’un gerek tüm SSCB ve gerekse Kırgızistan içinde var olan durum ve krizden çıkış ile ilgili görüşleri, gazetelere verdiği demeçler, Kırgızistan’da hürriyet algısının değişmesi ve millî şuurun gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra ise yazar ve şairlerin daha önceki yıllarda kaleme alıp yayımlatamadığı eserleri yayımlatma imkânı ortaya çıkmıştır. Modern Kırgız edebiyatı 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren yeni dönemin ruhuna uygun ve millî duyguların da işlendiği bir süreç yakalayarak şekillenmeye başlamıştır.Keywords
Modern Kırgız Edebiyatı, Sovyet Edebiyatı, Sosyalist Realizm, Cengiz Aytmatov.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri