Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR YÖNETİMİNDE KADININ YERİ: KAYSERİSPOR BAŞKANI ÖRNEĞİ

İş yaşamında kadınların özellikle yönetim kademelerinde daha fazla yer alması gerekmektedir. Günümüzde bu kademelerde yer alan kadın çalışanların sayısı güç geçtikçe artmaya başlamıştır. Spor yönetimi alanı da bunların biridir. Kadınların da spor yönetiminde söz hakkı olmaya başlamış, istihdamı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, spor yönetiminde kadın istihdamının öneminden bahsetmektir. Çalışmamız nitel araştırma yöntemlerinden anlatı deseni kullanılarak yapılmış, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Örneklem grubunu Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı oluşturmaktadır. Araştırma formunda hazırlanan 9 tane açık uçlu soru sorulmuştur. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, tema, kategori ve kodlar oluşturularak çalışma raporlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, temsiliyet, motivasyon, sosyalleşme ve kadın erkek eşitliği kavramlarının katılımcı için önem arz ettiği ve kadın istihdamıyla ilişkili olduğu görülmektedir.Keywords
Spor yönetimi, kadın, kadın istihdamı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri