Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENMEYİ UYGULAMADA ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ROLLERİ VE SINIF ORTAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri öğretmenlerinin aktif öğrenmeyi uygulamada öğretmen-öğrenci rollerini ve öğretmenlerin sınıf ortamına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenen (aktif öğrenmeyi uyguladığı belirlenen) ve farklı illerde görev yapan yedi Fen Bilimleri öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu geçerlik güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilerek kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ise içerik analizi yöntemi türlerinden gömülü teori yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, aktif öğrenmeyi uygulamada öğretmene düşen sorumluluklar, aktif öğrenmeyi uygulamada öğrencilere düşen sorumluluklar, aktif öğrenme sınıfında olması gereken özellikler temalar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.Keywords
Aktif Öğrenme, fen bilimleri eğitimi, fen bilimleri.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri