Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÇABALARI VE YABANCI DİL ÖĞRENİRKEN BAŞVURDUKLARI YÖNTEMLER: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bir yabancı dili öğrenmek için çaba gösterip göstermediklerini ve yabancı dil öğrenmek veya yabancı dillerini geliştirmek için hangi yöntemleri kullandıklarını tespit etmektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 akademik yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde, yabancı dil eğitimi bölümü dışında, 9 farklı bölümde okuyan 265 öğretmen adayıdır. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın verileri bir anket ve öğretmen adaylarıyla görüşme yapılarak toplanmıştır. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının çoğu, genellikle yabancı öğrenmek için ayıracakları vakitleri olmaması nedeniyle yabancı bir dili öğrenmek için çaba göstermediklerini beyan etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu, film ve YouTube videoları izlemek, mobil uygulamalar kullanmak, sosyal medyadaki sayfaları takip etmek gibi yabancı bir dil öğrenirken internet ve sosyal medyayı kullanmaktadır.Keywords
Yabancı Dil Öğrenimi, Öğretmen Adayları, Yabancı Dil Öğrenme Yöntemleri

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri