Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ADÖLESAN VOLEYBOLCULARDA PROPRİYOSEPSİYON İLE SERVİS İSABETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma adölesan kadın ve erkek voleybolcularda servis isabeti ve propriyosepsiyon arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Samsun ilinde Anakent ve DSİ spor kulüplerinde aktif olarak voleybol oynayan ve tenis servis atabilen 12-16 yaş aralığında 24 erkek, 24 kadın olmak üzere toplamda 48 voleybolcu katılmıştır. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formu sorular yöneltilerek doldurulmuştur. Omuz ekleminden propriyosepsiyon ölçümü için açı tekrarlama testi kullanılmıştır. Ölçüm sırasında aktif eklem hareket hissine bakılmıştır. Ölçümlerde Baseline 1° duyarlı dijital gonyometre kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 21 paket programı kullanılmıştır. Servis isabeti ve sapma açısına ait verilerin normallik sınanması Shapiro-Wilk testi kullanılarak yapılmış verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p?0.001). Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kadın ve erkek voleybolcularda sapma açısı ile isabet sayısı arasında bir ilişki belirlenememiştir (p>0.05). Kadınların (2.99 derece) sapma açısı ortalamalarının erkeklerden (4.27 derece) daha iyi olmasına rağmen, kadınların (3.38 sayı) servis isabeti ortalamalarına bakıldığında ise erkeklerden (3.75 sayı) daha az isabet oranına sahip oldukları görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre erkeklerin hem fiziki güç hem de antrenmanda yapmış oldukları servis çalışmaları kadınlardan daha fazla servis isabet oranına sahip olmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Literatürde omuz ekleminde propriyoseptif duyu ve isabet oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısı az olarak görülmüştür. Çalışmalar çoğunlukla yaralanma sonrası ya da yaralanmaları önlemek amacıyla yapılan propriyosepsiyon araştırmaları olarak tespit edilmiştir. Çalışmaların az olması bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Alanda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere bu konuda daha fazla çalışma yapmaları, çocuk ve adölesan sporcularda propriyoseptif duyuyu geliştirmeye yönelik egzersizler yapmaları önerilmiştir.Keywords
Adölesan, Propriyosepsiyon, Tenis Servis, Voleybol

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri