Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İKİLİ HUKUK SİSTEMİNE KARŞI BİR İTİRAZ: “SISTERS IN ISLAM”IN YASAL HİZMETLERİ ÖRNEĞİ

1987’de Malezya’da kurulan ve İslami Feminist bir grup olan SIS (Sisters in Islam), çeşitli alanlardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmeyi amaç edinmiş bir gruptur. ‘İslami Feminizm’ terimi dünya çapında kullanılmaya başlandıktan sonra, Malezyalı kadınlar, kadınların yasal hakları konusunda mücadele etmeye karar vererek yeni aile hukuku kanununda alternatifler sunmaya karar vermişlerdir. Zamanla grubun kurucuları İslami yasalar üzerine kilitlenmenin toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele için eksik kaldığının farkına vardılar. Kadının ikincil statüsünün altında yatan asıl nedenin İslam değil, İslam’ın kaynaklarının yanlış yorumlanması olduğunun ayırdına varmalarıyla çalışmalarının alanı değişerek genişledi. Bu farkındalıktan hareketle de İslami Feminist yaklaşıma koşut olarak İslam kaynaklarının yeniden okunması adına çalışmalar başlatmışlar, bunun yanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına diğer alanlardaki çalışmalarına devam etmektedirler. Bu çalışmanın amacı ise alan yazında zaten hali hazırda bulunan SIS’in yasal hizmetleriyle ilgili özgün bir sınıflandırma sunmaktan ziyade, organizasyonun çalışma alanlarından biri olan hukuki hizmetlerin tipolojisini farklı bir bakış açısıyla, işlevlerine göre sunmaktır. Bu bağlamda içerik analizinin bir desen olarak addedildiği bu nitel araştırmanın verileri doküman analiziyle elde edilmiştir. Veri analizi tekniği olarak ise üç fazlı nitel veri araştırma stratejilerinden tanımlama, inceleme ve yorumlama elde edilen veriler üzerine uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları ve sonuçları SIS’in yasal hizmetlerinin beş işleve ayrıldığını ortaya koymuştur. Bunlar Doğrudan Başvuru Hizmetleri, Dolaylı Başvuru Hizmetleri, Andragojik ve Pedagojik hizmetler, Finansal Hizmetler ve Hükümete Öneride Bulunma.Keywords
İslam, Toplumsal Cinsiyet, İslami Feminizm, Malezya’nın ikili hukuk sistemi.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri