Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HZ. PEYGAMBER’İN BAŞARILI OLMASINDA BEŞERÎ UNSURLARIN ETKİSİ

Bu araştırmada Hz. Peygamber’in başarılı olmasını sağlayan üstün ahlakî özellikler incelenirken referans olarak Temel İslâmi Bilimler alanındaki kaynaklar kullanılmıştır. Risâlet öncesi hayatında toplum içerisinde kaliteli bir insan olarak tanınan Allah Resûlü nübüvvetle taltif edilince insanî olarak kendisini ifade etmede zorluk yaşamamıştır. Üstün ahlaka sahip olması, mütevazı yaşam tarzı, varlıklara karşı merhametli davranması, daima affetme yolunu tutması, kabilevî eğilimlerden uzak durması, insanların fikir, ifade, din ve vicdan hürriyetlerini önemsemesi, hayatının merkezine müsamahayı yerleştirmesi, liyakat ve ehliyetten ödün vermemesi, hedefine ulaşmak için azimli olmayı şiar edinmesi ve adalet ilkesine sımsıkı sarılması, onun iyi bir insan olduğunu göstermektedir. Bu vasıfların Hz. Peygamber’in başarıya ulaşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Hz. Peygamber, Ahlak, Sabır, Liyakat, Adalet

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri