Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 SOSYAL İZOLASYON DÖNEMİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

2020 yılının başlarında ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almış ve hala etkisini sürdürmektedir. Bilindiği üzere, bu etkinin başta sağlık sektöründen siyaset ve askeri alanlara, ticaretten ekonomik gelişmelere, turizmden eğitime pek çok alanda yoğun bir şekilde hissedildiği görülmektedir. Bu araştırma kapsamında, COVID-19 salgınının ardından tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de uygulanması önemli bir ihtiyaç olan sosyal izolasyon döneminin eğitim alanındaki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın sınırlılığını belirlemek amacıyla, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında öğrenimine devam eden 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket daha önce geliştirilen bir ölçeğin sorularına bağlı kalınarak yapılmıştır. Araştırmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin COVID-19 sosyal izolasyon döneminde e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın literatür taraması özellikle teknoloji, uzaktan eğitim ve e-öğrenmeyle bağlantılı 21. yüzyıl öğrenme modelleri temel alınarak yürütülmüştür. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması yapılmıştır. Anket soruları 6 farklı yönden öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarını ölçmeyi hedeflemektedir. Bunlar, Bilgisayar Öz-Yeterliği, İnternet Öz-Yeterliği, Çevrimiçi İletişim Öz-Yeterliği, Kendi Kendine Öğrenme, Öğrenen Kontrolü ve E-öğrenmeye Yönelik Motivasyon şeklinde sıralanmaktadır. Yürütülen anketten elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiş ve sonuçları betimleyici analiz yöntemiyle aktarılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bahse konu başlıklar altında yer alan maddeleri genel olarak yüksek düzeyde sağladıkları görülmüştür.Keywords
E-öğrenme, E-öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Mesleki Eğitim, Sosyal İzolasyon, COVID-19

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri