Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇOK DİNLİ BİR İMGE’NİN GEÇMİŞİNE BAKMAK: ASLANA BİNMİŞ AZİZ

Bu çalışmada, Kıbrıs Güzelyurt’ta bölgenin Ortodoks hristiyanları arasında bilinen ve kasabadaki Agios Mamas kilisesi ile de anısı canlı tutulan bir efsane ve ana ögesi, “aslana binmiş kutlu kişi” imgesi ele alınmaktadır. Konunun önemi söz konusu imgenin, yalnız Kıbrıs’taki bir hristiyan efsanesinde değil, Tibet ve Kuzey Hindistan’a kadar İslami, Brahmanist, Budacı ve Hindu gelenekler içinde yer bulduğu kadar, Katoliklik içinde de kutsanmasından gelmektedir. Bu imge nerede ise yeryüzündeki bütün kutsallıklar içinde biliniyor ve kullanılıyor. Çalışmamızda, Kıbrıs’tan çıkarak, Anadolu, İran, Tibet ve Fenike kültürleri içinde sözkonusu imgenin, varlığı ve kökeni araştırılarak, adaya nerden ve nasıl geldiği incelenmiştir.Keywords
Agios Mamas, Kıbrıs, Karacaahmet, Hititler, Fenikeliler, İran, Horasan, Tibet.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri