Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NİN İDARİ TARİHİ (1920-2012)

Osmanlı Devletinden kalan idari teşkilatın üzerinde Cumhuriyetin ilanından sonra köklü değişiklikler olmuştur. Eski vilayet sisteminin değiştirilmesi esnasında Doğu Karadeniz Bölgesinde de birçok değişiklik yaşanmıştır. Yeni vilayet sistemi bölgeyi parçalara ayırıyor ve her parçayı bağımsız hale getiriyordu. Böylece Trabzon merkezli büyük bir idari birim yerine, altı adet küçük çapta vilayet kuruldu. Bu taksimat planlandığı kadar kolay değildi. Altı idari birimden her biri vilayet olma sürecinde kendine has etkenlere sahipti. Bölgedeki idari değişikliklerin nedenleri dikkate alındığında da bu farklılıklar beş ana faktör üzerinde yoğunlaşmıştır: coğrafya, ulaşım, iktisat, nüfus, güvenlik. Cumhuriyet döneminde giderek küçülen vilayet sınırları, kendi içlerinde artan ilçe ve nahiye sayılarıyla birlikte bölünmeye devam etmiştir. Örneğin yüzölçümüne göre 68. sırada yer alan Trabzon, sahip olduğu 18 ilçe sayısıyla 11. sıradadır. Bu durumun nedeni bahsi geçen beş faktörle birebir ilişkilidir. 1920 yılında başlayan değişiklikler,  2012 yılında Trabzon’un büyükşehir olmasına kadar incelenmiştir. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane illerini içeren bu çalışma, gerek il gerekse ilçe ve nahiye bazında idari taksimattaki değişim sürecini irdeleyerek, etkili olan faktörleri ortaya koymak üzere yapılmıştır.Keywords
Doğu Karadeniz Bölgesi, İdari taksimat, İdari tarih, Vilayet, Kaza

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri