Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI, MESLEKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE BEKLENTİLERİ

Dijital dönüşüm ve küreselleşme ile yaşanan hızlı değişim ve gelişim ülkelerin ekonomik sistemlerini etkilemekte ve bu sistemin içerisinde önemli bir yere sahip olan muhasebe mesleğinin de bu gelişime paralel olarak kendini güncellemesini zorunlu kılmaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan muhasebe mesleği aktif bir şekilde zamana, ihtiyaca göre sürekli ve görülür bir şekilde değişim ve yenilenme faaliyeti içerisindedir. Bu süreçte muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerin işleyişi ile ilgili birçok sorunla karşılaşması muhtemeldir. Bu araştırmada, Türkiye’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının sorunları, mesleki memnuniyet düzeyleri ve beklentilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Türkiye genelinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına yönelik web ortamında anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Elde edilen 406 adet anket değerlemeye alınmış ve SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, mevzuatın sık sık değişmesi ve takip edilmesinin zor olması ve bazı meslek mensuplarının ucuza defter tutmaları en fazla sorunun yaşandığı ifadeler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ankete katılan meslek mensuplarının büyük çoğunluğu mesleğinden memnun olduklarını ifade etmiş ve mesleğe giriş konusunda yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.Keywords
Muhasebe Mesleği, Muhasebe Meslek Mensubu, Muhasebe Meslek Mensubu Sorunları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri