Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODERN SONRASI MUSİKİ NAZARİYATI YAZIMINDA PARADOKSAL BİR EĞİLİM: KENDİNE DÖNÜŞ VE OTANTİSİTE ARAYIŞI

Bu çalışma, modern sonrası Türk musikisi nazariyatı yazımında ortaya çıkan modern öncesinde bir otantiklik arayışı şeklinde bir eğilimin varlığını tespit edip çeşitli kaynakların incelenmesi ile de bu iddianın dayanaklarını ortaya koymaya çalışır. 1920’ler ve 1930’lar Türkiye’sinden günümüze geldiğimizde ülkenin genel düşünsel atmosferindeki “yüksek modernist” eğilimin etkisinin giderek azalması ile gerek müzik gerek sosyal bilimler alanında modernleştirici dönemin koşullanmaları ortadan kalkmaya başladı. Belirli bir merkezden bir hareket olmayıp, birbirinden tamamen farklı görüş ve algıların ürünü olarak ortaya çıksa da modern öncesine dair bir yönelim, bir arayış giderek önem kazandı. Modern sonrasının, modern öncesinde bir hakikat arayışı gibi paradoksal ve postmodern eğilimlerin genel karakteri ile de çelişkili görünen bu iddia çalışmanın ana problemini oluşturuyor. Kaldı ki, bu dönüşümün modern sonrası durumu yaratan genel eğilimlerle, spesifik olarak da benzer epistemolojik gerekçelerle ortaya çıkmasına rağmen, yakın tarihimizdeki modernlik algısının kendine has karakteri ile birlikte düşünüldüğünde neden ve nasıl olacağı da daya iyi açıklanabilecektir. Ayrıca “bir sanatın bilimi” olarak her ikisinin kesişim kümesinde yer alan musiki nazariyatı ve onun yazılı literatürü, her iki alandaki değişimleri bünyesinde barındırması itibariyle gerek sanatsal gerek düşünsel alanın okunması için uygun bir alandır.Keywords
Türk Musikisi, Nazariyat, Postmodern, Modern, Modernleşme, Batılılaşma, Otantisite

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri