Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TAŞELİ PLATOSU’NDA MİTİK HAYVANLAR: KOÇMAR, SİNKURT VE SIRTINKILIÇ

Taşeli Platosu; batıda Akseki (Antalya), doğuda ise Mut-Silifke (Mersin) arasında doğu batı doğrultusunda uzanan kuzeyi Toroslarla, güneyi Akdeniz ile çevrili coğrafi sahadır. Taşlık bir coğrafi yapıya sahip olan platoda yaygın bitki örtüsü fundalık ve makidir. Bölge, tarihi süreç içerisinde Asur, Pers, Roma, Sasani, Bizans; XI ve XII. yüzyıldan itibaren de Türklerin hâkimiyetine geçmiştir. Taşeli Platosu, coğrafi ve iklim özelliklerinden dolayı geçimini küçükbaş hayvancılıkla devam ettiren Türk boylarının ilgisini çekmiş ve boylardan bazıları bu bölgeyi kendilerine yurt edinmiştir. Bu Türk boyları, bir taraftan Orta Asya’dan getirdikleri geleneksel inanç sistemlerini muhafaza ederlerken diğer taraftan da karşılaştıkları bu yeni yerdeki kültürel değerleri benimsemişler ve bunların neticesinde çok zengin bir kültürel birikime sahip olmuşlardır. Bu çalışmada Taşeli Platosu’nda yaşayan halkın kültürel değerleri içerisinde mitik özellikler çevresinde şekillendirdikleri koçmar, sinkurt ve sırtınkılıç üzerinde durulmuştur. Çalışmadaki veriler, görüşme yöntemi ve doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler kültür analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu sayede, kültürel erozyona rağmen mitik özellikleri korumaya devam eden hayvanların önemine de dikkat çekilmeye çalışılmıştır.Keywords
Taşeli Platosu, Mitoloji, Koçmar, Sinkurt, Sırtınkılıç

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri