Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE 65 YAŞ VE ÜSTÜ YETİŞKİNLERİN SAĞLIK SORUNLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Dünya üzerinde 460 binden fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19 pandemisinde, 65 yaş üstü yetişkinlerin riskli grup olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu yaş grubunda bulunan yetişkinlerin ihtiyaçlarının bilinmesi ve sağlıklarının korunması büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı Türkiye’de 65 yaş üstü yetişkinlerin sahip olduğu kronik hastalıkların düzeyini belirlemek ve bu hastalıklara sahip olma ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir, Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Araştırması kullanılarak 2512 yetişkine ait veri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 65 yaş üstü yetişkinlerde diğer yaş gruplarına göre hipertansiyon, eklem hastalıkları ve diyabetin daha çok görüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca, kadın ve erkeklerde hipertansiyon, bel ile boyun bölgesi rahatsızlıkları ve diyabet açısından istatistiki olarak farklılık olduğu görülmüştür.Keywords
Sağlık, Yaşlanma, 65 Yaş ve Üstü Yetişkin, Kronik Hastalık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri