Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ONTOLOJİK EDEBİYAT KURAMI ve FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN “ÇAĞLARDA” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ

Yazınsal metinleri daha iyi anlayabilmek onun anlam katmanlarının ne olduğuna dair çözümlemeleri zorunlu kılmış ve bu durum birçok kuramın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ontolojik edebiyat kuramı da edebi metinlerin incelenebilmesi adına sanat sosyolojisinin edebiyata bir uyarlaması olarak tanımlanmıştır. Roman İngarden ve Nicolai Hartmann tarafından sistemleştirilen bu yaklaşıma göre edebi metinler, fiziksel ve anlamsal açıdan tabakalara ayrılarak metnin ontik yapısı olan ses, semantik, nesne- obje, karakter ve alın yazısı başlıkları adı altında incelenirler. Böylece bir edebi metnin sadece ön yapısı dediğimiz yüzeysel yapısı değil, aynı zamanda arka yapısı yani derin yapısı da analiz edilip onun göndermeleri, çağrışımları gibi birçok hususu etraflıca ele alınıp yorumlanabilir. Okurun edebi metinde anlamlandıramadığı ya da öngöremediği hususlar, bu yaklaşımla ele alınan incelemelerde, açıklığa kavuşabilir ve böylece onun daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Nitekim şiir gibi anlamsal örüntüleri yoğun metinlerin incelenmesinde bu ihtiyaç daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede yapılan bu çalışmada ontolojik tahlil yöntemi ana hatlarıyla ele alınmış ve Türk şiirinin önemli yapı taşlarından biri olan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Çağlarda” adlı şiiri bu çerçevede incelenmiştir. Böylece bir bütün olarak şiirdeki her ayrıntının nelere tekabül ettiği ortaya konularak metnin anlamsal katmanlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.Keywords
Ontolojik Edebiyat Kuramı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Roman Ingarden, Nicolai Hartmann

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri