Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE MÜZİK VE POLİTİKA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Müzik ve Politika kavramlarının birbirinden ayrı anlamları olmasına ve farklı alanları temsil etmelerine rağmen, birbiriyle iç içe oldukları söylenebilir. Çağlar boyunca, birçok işleve sahip olan müzik, toplum ve toplumu yönetenler arasında bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Politika penceresinden bakıldığında müziğin toplumun ilgisini politik meselelere çekmek için kullanılmasının yanında, toplum tarafından da mevcut yöneticileri eleştirmek, protesto etmek ya da desteklemek için kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de müzik ve politika ilişkisi üzerine yapılmış akademik çalışmaların bibliyografik açıdan incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Müzik ve Politika anahtar kelimeleri kullanılarak, Google Akademik ve TR Dizin’de yer alan Türkçe makaleler ile YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanındaki lisansüstü tezler taranmış, ulaşılan çalışmalar betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, müzik ve politika konusunu ele alan lisansüstü tez ve akademik makale biçiminde nitelikli çalışmaların sayısının çok az olduğu, özellikle 2000’li yıllarda bu konuda çalışmalar yapılmaya başlandığı ancak son yıllarda bu konuyla ilgili yeterince çalışma yapılmadığı görülmüştür.Keywords
Müzik, Politika, Bibliyografya

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri