Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HİNT KÖKENLİ DİNLERDE VAHİY ANLAYIŞI

Vahiy kavramına Tanrı inancına sahip bütün dinlerde yaratıcı insan ilişkisini ifade etmesi bakımından rastlanmaktadır. Vahiy her dinde farklı anlamlarla ifade edilse bile Tanrı’nın insanla iletişim kurması, dünyaya ve ahirete ait prensipler koyması bakımında dinlerin ortak fenomenidir. Bu çalışmamızda vahiy kavramının Hint alt kıtasında en çok müntesibi bulunan dinlerdeki karşılığı üzerine durulacaktır. Vahiy dinlerde Tanrı, Kutsal Kitap, peygamber ve ahiret inancı bağlamında önemli kavramlardan bir tanesidir. Bu sebeple bir dinin vahiy anlayışını anlamadan o dinin diğer inançlarını anlamak mümkün değildir. Her ne kadar Hint alt kıtasında çıkan dinler birbirlerinden etkilenmiş olsalar da, vahiy konusunda aralarında bit takım benzerlikleri ve farkların olduğu dikkat çekmektedir. Biz de bu araştırmamızda Hint dinlerine ait fenomenlerin anlaşılmasında başat rol oynayan vahiy kavramını incelemeye çalıştık.Keywords
Dinler Tarihi, Hint Dinleri, Vahiy, Avatara

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri