Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORHAN OKAY’IN ESERLERİNDE SANAT

Her sanatçının zihninde farklı bir sanat tanımı bulunmaktadır ve sanatçılar eserlerini bu tanımdaki felsefeye uygun bir şekilde ortaya koymaktadır. Yazar, aydın ve edebiyat tarihçisi Orhan Okay için sanat; yalan, yanılma veya hayal kavramlarıyla bağlantılıdır. Ancak bu yalan, yanılma, hayal olumsuz manada kullanılmaz. Verilen kavramlarda ön plana çıkan “yaratıcılık” kavramı sanatla ortak nokta olarak görülmektedir. Bununla birlikte sanatçı eser ortaya koyarken gerçeklerden, dış dünyadan bağımsız eser vermez. Sanatçının en önemli kaynağı yine gerçekler, içinde yaşadığı dünyadır. Bu nedenle sanatçı daima bunlardan yola çıkarak eserlerini vermektedir. Bir sanat eseri için “ferdî” kavramını ne kadar kullansak da arka planda yazarı besleyen bir toplum daima dikkat çekmektedir. Böylece sanat ürünü bir bakıma içinden çıktığı milleti temsil etmekte, millî bir eser niteliği kazanmaktadır. Sanatçının eğilimleri elbette ki eserlerinde kendini gösterecektir. Sanatçı, sanatkâr kimliğini oluştururken dönemin şartlarından, ideolojisinden etkilenecek, sanatını tüm bu birikimlerinden oluşturacaktır. Ancak bu eserlerden yola çıkarak yapılan yorumlar her zaman doğru olmayabilir. Genelleme niteliği taşıyan yorumlardan kaçınılmalıdır. Sanatçının himaye edilmesi konusu da Okay’ın eserlerinde olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Bir sanatçının devlet tarafından desteklenmesi sanatın verimliliği ve çeşitliliği açısından önemlidir. Bu sebeple de özellikle Osmanlı döneminde sanatçıların himaye edilmeleri gelenek halini almış, sanatçı hem korunmuş hem de ödüllendirilmiştir.



Keywords
Orhan Okay, Sanat, Eser, İdeoloji

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri