Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİMARLIĞIN ÖTEKİSİ VE ÖTEKİLEŞTİRİLENLERİ

Bu makale kapsamında farklı disiplinlerde “öteki” kavramına dair tanımlamaların incelenmesinin ardından; “öteki”nin Batı Uygarlığı tarafından farklı tarihi perspektiflerde nasıl ele alındığı üzerinde durulmuştur. Modernite ile birlikte beşeri bilimlerde dile getirilmeye başlanan “öteki” kavramının toplumdan ıraksadığı, farklılaştırdığı gruplar, anlayışlar bu çerçevede ele alınmıştır. Kronolojik olarak Cumhuriyet Türkiye’sinin yeni bir kimlik yaratma hedefiyle ötekileştirdiği gruplar ve bunun dönemin mimarlığına etkileri, küreselleşme ile birlikte boyut değiştiren “öteki” kavramının metropol ile ilişkisi, küresel kentin “öteki”yle birlikte hangi katmanlara ayrıldığı irdelenmiştir. Mimarlıkta “öteki”nin birey olarak konumu, “öteki”nin mekânları olarak ütopya ve heterotopyalar, mimari ürüne dönüşen “öteki”ler makale kapsamında ele alınan diğer konulardır. Kullanıcının ve mekânın, mimari ürünü pazarlama stratejisi kapsamında ötekileştirilmesi, benzer biçimde yerel kimliğe ait öğelerin bağlamından koparılarak metaya dönüştürülmesi ve mimari bir ürüne adeta “yapıştırılması” küreselleşme çerçevesinde ötekileştirmenin gerçekleştiği diğer alanlar olarak makalede yer almaktadır. Bu yazı, geniş bir yelpazeye sahip olan ötekilik durumunu farklı boyutlarıyla incelemekte ve bir ayrıştırıcı olarak görülen “öteki”nin, bir çoğaltıcıya dönüşebilirliğini tartışmaktadır.Keywords
Öteki, Modernite, Küreselleşme, Metropol

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri