Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ONLINE EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HİZMET KALİTESİNDEKİ BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Günümüzde, yükseköğrenim kurumlarında yaygın olarak uzaktan öğrenme ortamlarının uygulanması ve dijitalleşme ile çevrimiçi öğrenme sistemleri büyük ilgi uyandırmaktadır. Yapılan bu araştırmada, öğrencilerin tutum beklenti düzeyleri, çevrimiçi hizmet kalitesi ve davranışsal niyet bakımından incelenmiştir. Araştırma Nisan-Mayıs 2020’de tüm dünyada pandemi ve sokağa çıkma yasağı olduğu süre boyunca gerçekleştirilen online eğitime paralel bir dönemde yapılmış olup, kolayda örneklem yöntemiyle özel ve devlet üniversitelerinde çevrimiçi sınıflardan ders alan 433 öğrenci ile online anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerden çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda, sayısı 433 olan üniversite öğrencisi katılımcıların; beklenti ve tutum bağımsız değişkenlerinin hizmet kalitesine olan etkisi ve hizmet kalitesinin davranışsal niyete olan etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Ayrıca; değişkenler arasındaki ilişkiler üzerinde; cinsiyet, eğitim düzeyi, devlet ve özel okul olmak üzere okul türü ve yaş grupları ile ilgili fark testleri ve moderatör etki analizleri gerçekleştirerek, bu demografik ve okul türü değişkenlerinin bu ilişkileri etkileyip etkilemediği incelenmiş ve bu doğrultuda dikkate değer sonuçlar elde edilmiştir.Keywords
Online Eğitim, Uzaktan Eğitim, Hizmet Kalitesi, Covid-19 Pandemisi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri