Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALABANDA PAYANDALI SARNIÇ AFRİKA KIRMIZI ASTARLI SERAMİKLERİ

Aydın İli’ne bağlı Çine İlçesi’nin yaklaşık 7 km. batısındaki Alabanda (Araphisar) Antik Kenti, Marsyas (Çine) Çayı’nın batısında konumlandırılmış bir Karia kentidir. Kent merkezinin kuzeydoğusundaki ovalık arazideki tepelik sahada 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilmiş arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında iki odalıbir Payandalı Sarnıç tespit edilmiştir.Sarnıçta çok sayıda Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmiş Roma Dönemi’nin karakteristik seramikleri olarak tanımlanan TerraSigillataların, doğudaki merkezlerde üretilen türevlerinden oluşan kırmızı astarlı seramikler (Afrika, Foça, Kıbrıs, Mısır Kırmızı Astarlıları) ortaya çıkarılmıştır.Bu seramik grupları içerisindeki 21 adet kase, 21 adet çanak ve 3 adet tabak profili olmak üzere toplamda 45Afrika kökenli kırmızı astarlı seramikler, 17 formda gruplandırılarak ve diğer merkezlerdeki paralel örneklerle analojik olarak karşılaştırılarak bu grup ilk kez bu makalede değerlendirilmiştir.Buradaki sınıflandırmada Anadolu kökenli ve Anadolu dışından benzer örnekler tespit edilmiştir.Paralel örnekler Myndos, Nysa, Perge, Laodikeia, Tripolis, Hadrianopolis, Haç Dağı, Saraçhane, Gözlükule, Kelenderis, Tarsus, Antiokheia, Anemurium, Alexandria, Kartaca ve Atina Agorası lokalizasyonları ile Alabanda Payandalı Sarnıç seramikleri ile yakın benzerlik içindedir. Buna göre Alabanda kentinde Afrika kökenli kırmızı astarlı seramik gruplarının MS II. ve VII. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldıkları saptanmıştır.Keywords
Karia, Alabanda, Roma, Payandalı Sarnıç, Kırmızı Astarlı Seramik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri