Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEĞİŞEN PARADİGMA EKSENİNDE TÜRKİYE TRAP MÜZİĞİ VE EKONOMİ-POLİTİK İLE OLAN İLİŞKİSİ

Gün geçtikçe vites büyüten dünya, enformasyon teknolojileri, neo-liberal politikalar ekseninde yeni bir dünya düzeni ve bir mit olarak küreselleşme ile yakından ilişkilidir. Ancak post-modern paradigmanın soğumasının üzerine, interregnum olarak adlandırılan ve eskinin bittiği, yeninin başlamadığı dönemde de bir sona gelinmiştir. Bu yeni paradigma geleneğe, geçmişe ve otantik olana şovenist bir yaklaşıma sahip, estetik algıların ise tek tipleştiği, muhafazakarlaştığı, hegemonik örgütlenmelerin arttığı ikinci perde modernizmdir. Ulusal pazar kapitalizminin aktörlerinin uluslarası güçlere dönüşmesi, çokkültürlülükten uzaklaşılarak çoğulculuk karşıtı popülist politik hareketleri merkeze alan ve enformasyon teknolojileri ile birlikte güncel medyanın bireylerin hayatlarındaki yeri ile oluşan sanal ortamlar ve siber mekânlar, neo-modernizmin temel bileşenlerini oluşturan unsurlardandır. Bu bileşenler ekseninde müzik de bir dönüşüm içerisine girmiştir. Özellikle Türkiye’de ana akım müziklerde son beş sene içerisinde yaşanan bu hızlı değişim, Trap müziğin ana akım olmasıyla gerçekleşmiştir. Yer yer popülist söylemleri bulunan Trap müzisyenleri, popülizmin içerisinde saklanan neo-liberalizmi de parçalarında yansıttığı gözlemlenebilir. Aynı zamanda bu ekonomik yükseliş uluslarası dolaşıma sahip olmalarını ve uluslararası kuruluşlarla da masaya oturma imkânını sağlamıştır. Değişimi gerçekleştiren genç neslin en çok varlık gösterdiği yerler olan sanal ortam ve siber mekânlar ise doğrudan zaman ve aidiyet folklorunun değiştiği, neo-modern dönemin sivrilen unsurları arasındadır. Çalışmada Türkiye örnekleminden toplanan veriler ile neo-modern paradigmanın kesişim noktaları açıklanmaya çalışılacaktır.Keywords
Neo-modernizm, Ekonomi-Politik, Trap, Popüler Müzikler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri