Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ BİLGİLENDİRME TASARIMI SORUNLARI: TARİHİ ÇARŞILAR, KAPALI ÇARŞI ÜZERİNE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Bilgilendirme tasarımı grafik tasarımının en temel alanıdır ve bilginin nasıl daha iyi bir şekilde kullanıcıya aktarılabileceği üzerinde durmaktadır. Özellikle Grafik dili, büyük şehirlerde, evrensel olması bakımından tercih edilir. Okuma yazma bilmeyen kitleden o kentin yerel dilini bilmeyen turistlere kadar herkesin ulaşabileceği ve anlayabileceği dil, görsel iletişim ve grafik tasarımın önereceği dildir. Bu bağlamda hızlı tempoya sahip kent hayatı düşünüldüğünde, bu bilginin hızlı aktarımı da önem kazanır. Basit ama çok iyi tasarlanmış yönlendirmeler, herkes tarafından anlaşılabilecek işaretler, birbiriyle ilişkilendirilebilecek ve takip edilebilecek yönlendirme sistemleri, tutarlı kompozisyon, renk ve tipografi tasarlanması gereken ögelerin başında gelmektedir. Araştırmamızın çalışma sahası, Türkiye’nin turistik yerlerinin başında gelen İstanbul Beyazıt meydanının bitişiğin de ki Kapalı Çarşıdır. Turizm çalışmaları her ne kadar kültürel ve sosyal bir faaliyet olarak kabul görse bile bu anlamda temel amacın ekonomik bir kazanım olduğu bilinmektedir. Zira Türkiye ekonomisinin içerisinde turizm gelirlerinin gün geçtikçe önemli bir hale gelmesi bilinen bir gerçektir. Bu bilgilerden hareketle; stratejik bir potansiyele sahip bu sektörde dili bilmeyen turistler için turistik mekanların bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının amaca göre tasarlanması bir gerekliliktir. Bilindiği üzere yerli ve yabancı turistin bir turizm faaliyeti sırasında uğradığı yerlerin başında çarşılar ve alışveriş merkezleri gelmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’da en fazla turistlerin gittiği çarşı yani Kapalı Çarşı seçilmiş olup tarihi kültürel mirasa sahip olan özelliğine göre yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları incelenmiştir. Araştırmamızın kuramsal boyutunu tamamlamak için ulusal ve uluslararası kaynaklar taranmıştır. Tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiş bu araştırmada belirlenen bilgilendirme tasarımlarının problemlerinin çözümüne yönelik değerlendirmede bulunulmuştur. Ayrıca bilgilendirme tasarımlarının grafik tasarımı açısından kendi içerisinde tasarım, dil, renk, font vb. açıdan ele alınmıştır. Sonuç olarak, araştırma örnekleminden yola çıkarak Kapalı Çarşıdaki bilgilendirme çalışmalarının bütünlüğünün olmayışı görsel kirliliğe yol açtığı gibi, görsel algıda da anlam kargaşasına yol açmaktadır. Diğer yandan aynı zamanda bu tasarımların kent kimliğini de doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır.Keywords
Bilgilendirme Tasarımı, Grafik Tasarım, Yönlendirme Tasarımı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri