Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARIM SEKTÖRÜNÜN GİRİŞİMCİLİK YÖNÜ: “AGRIPRENEURSHIP”

Küresel anlamda yaşanan bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi değişim ve gelişmeler ekonomik sektörleri de bu değişime uymaya zorlamaktadır. Konuya girişimcilik açısından bakıldığında literatürde söz konusu değişim ve gelişmelerin neden olduğu e-girişimcilik, diaspora girişimciliği, eko-girişimcilik, sosyal girişimcilik gibi farklı girişimcilik türlerine ilişkin çalışmalara rastlamak mümkündür. Tarihi insanlık kadar eski olan tarımsal girişimcilik de söz konusu girişimcilik türlerinden birisidir. Tarımsal girişimcilik genel anlamda tarım ve ilişkili sektörlerdeki girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerini ifade etmektedir. Girişimciliğin gerek girişimci, gerekse girişim açısından evrensel geçerliliği olan yönleri olduğu gibi sektörden sektöre farklılaşan yönleri de vardır. Derinlemesine literatür taramasına dayanan ve tarım sektörünü girişimcilik, girişimci ve girişim yönünden ele alındığı çalışmada; tarımsal girişim fırsatları, tarımsal girişimciliğin önündeki engeller, tarımsal girişimcilerin farklılıkları ve sahip olması gereken beceriler ve bu becerileri geliştirebilmeleri için dikkate almaları gereken konular incelenmiştir.Keywords
Tarımsal girişimcilik, tarımsal girişimci, agriprenurship, agripreneur.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri