Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALMANYA’DA SELEFİ VAİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Göçmen Arap kökenli davetçilerden müteşekkil küçük bir oluşumdan, yeni bir popüler harekete evrilen Almanya’daki Selefî hareket, son yıllarda müslümanlarla ilgili Almanya’daki gündemin en önemli konularından birisini teşkil etmektedir. 90’lı yılların ortalarından itibaren Alman toplumunun bir parçası haline gelmeye başlayan Selefilik, Almanya’nın iç ve dış politikasındaki Müslümanlara yönelik tutumlarını etkileyen önemli konulardan biridir. Almanya’ya yerleşen Selefi eğilimli küçük Arap kökenli grupların, henüz kamusal alanda fark edilmediği ve Selefi inanç tasavvurunun az sayıda selefi imam tarafından yaygınlaştırıldığı başlangıç aşamasında selefi vaizler önemli rol almışlardır. Selefi vaizlerin 2001 yılında Almanca yayın yapan ilk internet sitelerini faaliyete geçirmelerinin ve özellikle camilerde düzenledikleri “İslâm Seminerleri”nin etkisiyle, 2005 yılından itibaren selefi çevre etki alanını ciddi şekilde genişletmiş; önceleri yurt dışı menşeili selefi âlimler Selefi çevrede söz sahibi iken, zamanla Almanya menşeli vaizler etkin olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Almanya’da selefiliğin ortaya çıkışından günümüze kadarki süreçte etkin rol oynayan, hem Alman kamuoyunda hem de selefi çevrede karizma şahsiyet olarak bilinen selefi vaizlerden Hasan Dabbağ, İbrahim Ebu Naci, Pierre Vogel ve Sven Lau konu edilecek olup, söz konusu vaizlerin bazı görüşleri ve selefi çevre üzerindeki etkileri irdelenecektir. Konuyla ilgili matbu kaynakların oldukça sınırlı olması ve vaizlerle de mülakat imkanı bulunamaması sebebiyle konuyla ilgili veriler, vaizlerin internet ortamında yayınlanan vaaz ve konuşmalarından elde edilmiştir.Keywords
Almanya’da Selefilik, Almanya, Selefilik, Radikalleşme, Selefi Vaiz.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri