Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DEVELOPMENT OF FURNITURE MANUFACTURING AND CURRENT SITUATION IN TURKEY

Geleneksel Türk konut yaşamında sabit donatılar olarak görülen mobilya kavramı, Batılılaşma/ Modernleşme hareketi ile birlikte değişmiş ve Batı tarzı mobilyalar üretilip kullanılmaya başlanmıştır. Tamirhane-i Hümayun ile başlayan mobilya üretim süreci Cumhuriyet döneminde küçük ve orta ölçekli işletmeler ile devam etmiştir. Bu süreçte Sultan II. Abdülhamid’in öncülük ettiği mobilya tasarımı konusunda mimar, iç mimar ve heykeltıraşların katkısı büyüktür. Bu çalışma Türkiye’de mobilya üretiminin gelişimini 19. Yüzyılda Osmanlı Döneminden itibaren ele alarak incelemekte ve mobilya sektörünün günümüzdeki durumu hakkında bilgi vermektedir.Keywords
Tamirhane-i Hümayun, Mobilya Tasarımı, Mobilya Sektörü, Tasarım, İç Mimarlık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri