Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

1999 yılında resmiyet kazanan Bologna Süreci, öğrenci ve personel hareketliliği ile istihdam edilebilirliği kolaylaştırmak; daha kapsayıcı ve erişilebilir bir yükseköğretim yaratmak amacıyla Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmuştur. Yükseköğretimin önemli bir alanı olan sosyal boyut, Bologna Süreci üye ülkelerinin de gündeminde yer almaktadır. Sosyal boyut, kaliteli bir yükseköğretime herkesin eşit bir şekilde katılımının sağlanmasıdır. Öğrencilerin, sosyal ve ekonomik geçmişleri ile ilgili engellerinin, ayrıca fiziki  engellerinin bir dezavantaj yaratmasının önüne geçileceği, öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabileceği uygun koşullara gereksinim bulunmaktadır. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda, dezavantajlı öğrencilerin yükseköğretime erişimini, yükseköğretimi tamamlamasını ve yükseköğretimde hareketliliğini destekleyici tedbirlerin araştırma kapsamındaki farklı nüfusa, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara sahip olan ve farklı coğrafi bölgede yer alan ülkelere göre uygulama düzeylerinin tespit edilmesi ve gelişmeye açık yönlerinin ortaya konulmasıdır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, araştırmanın verileri doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki ülkelerin büyük çoğunluğunun yükseköğretim sistemlerinde dezavantajlı öğrenciler için yükseköğretim ile ilgili tedbirlerinin yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, dezavantajlı öğrencilere finansal destek verilmesi; toplumda yetersiz düzeyde temsil edilen söz konusu gruplarla ilgili nicel hedeflerin belirlenmesi; dezavantajlı öğrencilerin yükseköğretime erişim yeterliliklerinin yeniden gözden geçirilmesi; dezavantajlı öğrencilerin yükseköğretime katılımının ve yükseköğretimde kalmasının sağlanması; dezavantajlı öğrencilerin sistematik olarak izlemeye tabi tutulması önerilmektedir. Araştırmanın sonuçlarının, yükseköğretimin tüm paydaşlarında konuyla ilgili farkındalığı artırabileceği ve alınacak tedbirler ile geliştirilecek politikalar açısından katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords
Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna Süreci, Sosyal Boyut, Dezavantajlı Öğrenciler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri